วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

 

หน้าแรก

เยี่ยมบ้านนักเรียน

การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบถึงสภาพปัญหาต่างๆของนักเรียน เป็นการนำข้อมูลมาใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลครูสุภาพร ลุสีดา

(บันทึกของครู)