วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

 

หน้าแรก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Mapping และการทำแผนที่ชุมชน วันที่ 12-13 พ.ย. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Mapping และการทำแผนที่ชุมชน วันที่ 12-13 พ.ย. 65

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก