วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

 

หน้าแรก

ด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา

1

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5 พ.ย. 2566 ด.ช. ไตรภูมิ และ ด.ญ. ฐิติกาญจน์ รับทุนการศึกษาและถุงยังชีพจากมูลนิธิร่วมกตัญญู

2.3 ปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

31 ต.ค. 66 ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวกิจกรรมงานลอยกระทง เทศบาลนครพิษณุโลก

2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

ธนาคารออมสินมาบริการเปิดบัญชีให้กับนักเรียน
มอบรางวัลให้นักเรียนที่มีเงินฝากมากที่สุด
บริการเปิดบัญชีธนาคารให้นักเรียน

ตักบาตรเทโววันออกพรรษา วัดท่ามะปราง