วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

ประวัติครูสุภาพร ลุสีดา

ครูสุภาพร ลุสีดา
ครูสุภาพร ลุสีดา

ประวัติการศึกษา

 • 2543 – 2546 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สาขาพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 2546 – 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 20 พ.ย. 2560 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • 16 มี.ค. 2557 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม

ประวัติการรับราชการ

 • 18 พ.ค. 2555 บรรจุรับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ตำแหน่ง ขบท.คธ.108(ป)
 • 18 พ.ค. 2557 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ตำแหน่ง ขบท.คธ.108(ป)
 • 1 พ.ย. 2561 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ตำแหน่ง ขบท.คธ.108(ป)
 • 19 เม.ย. 2564 ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก เลขที่ตำแหน่ง 37208650140

การปฏิบัติหน้าที่

ปัจจุบันในปีการศึกษา 2565 ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

 • ครูประจำชั้น ป.5/2
 • งานธนาคารโรงเรียน
 • งานอนามัยประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ครูเวรประจำวันศุกร์
 • คณะกรรมการฝ่ายงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
 • คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ

แฟ้มผลงานครูออนไลน์ ครูสุภาพร ลุสีดา