วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

 

หน้าแรก

ข้อตกลงและการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566

ประวัติส่วนตัว

1

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

2

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

3

ข้อมูลอื่นๆ

4

บันทึกข้อตกลงปี 2566 (1 ต.ค.65-30 ก.ย.66)

5

ประเด็นท้าทาย