วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Plc)

กระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก