วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

 

หน้าแรก

การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Plc)

กระบวนการ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก