วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

 

หน้าแรก

ทดสอบการอ่าน ป.4

ดำเนินการทดสอบการอ่านภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก