วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

 

หน้าแรก

สอบธรรมศึกษา

เป็นกรรมการทดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี สำนักเรียนวัดท่ามะปราง โดยคุมสอบคู่กับพระวิทยากรที่เป็นกรรมการ

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก