วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

 

หน้าแรก

Pretest Rt ป.1

ดำเนินการทดสอบการอ่านและเขียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก