วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

 

หน้าแรก

Pretest Rt ป.1

ดำเนินการทดสอบการอ่านและเขียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูสุภาพร ลุสีดา

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก