วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

การพับเหรียญโปรยทาน

การพับเหรียญโปรยทาน

การพับเหรียญโปรยทาน

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลครูสุภาพร ลุสีดา

(บันทึกของครู)