วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

ดำเนินการคุมสอบนักเรียนชั้น ป.5/2

ดำเนินการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)