วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

 

หน้าแรก

สื่อการสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต

สื่อการสอนเรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่องออมไว้กำไรชีวิต

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง