วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

 

หน้าแรก

สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สื่อการสอนเรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก