วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

 

หน้าแรก

บทกลอนคำเตือนจากฟ้าดิน วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง บทกลอนคำเตือนจากฟ้าดิน วิชาภาษาไทย

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก