วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

การโฆษณา เรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง การโฆษณา เรื่อง สารพิษในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาไทย

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก