วันศุกร์, 22 กันยายน 2566

 

หน้าแรก

อ่านเสริม ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง อ่านเสริม ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด วิชาภาษาไทย

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก