วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

e – CLIPs2 การพับเหรียญโปรยทานด้วยกระดาษว่าวหรือกระดาษแก้ว

สื่อการสอนเรื่อง e – CLIPs2 การพับเหรียญโปรยทานด้วยกระดาษว่าวหรือกระดาษแก้ว

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก