วันเสาร์, 25 มีนาคม 2566

 

หน้าแรก

e – CLIPs1 ประวัติเหรียญโปรยทาน

สื่อการสอนเรื่อง e – CLIPs1 ประวัติเหรียญโปรยทาน

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก