วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

บทที่2 เรื่องการแสดงความคิดเห็น วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล3 วัดท่ามะปราง

สื่อการสอนเรื่อง เรื่องการแสดงความคิดเห็น

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก