วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

บทที่2 เรื่อง เงินตราน่ารู้ วิชาภาษาไทย

สื่อการสอนเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต

พัฒนาโดย ครูสุภาพร ลุสีดา โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก