วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

 

หน้าแรก

65ผลงานครูและนักเรียน

ผลงานครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครูสุภาพร ลุสีดา

นักเรียนรับรางวัลจากกิจกรรมวันสุนทรภู่

นักเรียนรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม